Een stap dichterbij CO2 neutraal met WarmtelinQ

Welke uitdagingen op OM gebied spelen er bij WarmtelinQ

Tussen de Rotterdamse haven en Den Haag wordt een warmtetransportleiding aangelegd: WarmtelinQ. Met de restwarmte afkomstig van industrie in de Rotterdamse haven worden straks 120.000 woningen en bedrijven in Zuid-Holland verwarmt. Op deze manier draagt WarmtelinQ bij aan de klimaatdoelstellingen van 2050 om de CO2 uitstoot te beperken. In 2022 is gestart met de aanleg van het tracé Vlaardingen - Den Haag. Naar verwachting zal in de loop van 2025 de aanleg van Vondelingenplaat naar Vlaardingen starten en in 2025 de aanleg van het tracé Rijswijk-Leiden. Welke uitdagingen op het gebied van omgevingsmanagement komen ze hierbij tegen? Martin Warmerdam vertelt er alles over in deze aflevering.