De overtreffende trap van omgevingsmanagement

Hoe helpt reputatiemanagement de bouw verder?

Tien jaar geleden richtten Mark van der Kooi en Paul Frankenhuizen de BouwApp op met als doel om het imago van de bouwsector te verbeteren. Aannemers hebben het imago dat ze sneller voor korte termijn succes gaan dan opdrachtgevers. In deze aflevering vertelt Mark wat het bouwbedrijven oplevert als ze niet alleen de omgeving managen, maar zich er echt mee verbinden. De BouwApp wordt onder de naam SitePodium ook gebruikt in andere landen, wat interessante inzichten oplevert voor Nederlandse projecten. Tot slot geeft Mark zijn visie op de vraag hoe het vak omgevingsmanagement de afgelopen 10 jaar is veranderd en in welke richting de BouwApp zich de komende tien jaar zal ontwikkelen.