De kracht van nee zeggen

Waarom goed nee kunnen zeggen, belangrijk is voor een omgevingsmanager

Competenties waar binnen het omgevingsmanagement vaak de focus op ligt, zijn empathie en het makkelijk contact kunnen maken met mensen. Goed nee kunnen zeggen, is echter net zo belangrijk. Zodat mensen weten waar ze aan toe zijn, je geen valse verwachtingen schept en dat je "ja" ook echt waarde heeft. Hendrika Jager vergelijkt dit met hoe een uitsmijter omgaat met deurbeleid. In deze aflevering vertelt ze hoe ze het deurbeleid toepast in de praktijk tijdens het ophalen van de klanteisen van haar dijkversterkingsprojecten binnen het HWBP.