Aan de slag met het Handboek SOM 2.0!

Marc Wesselink vertelt alles over zijn nieuwe boek

Professioneel belangenmanagement is ontzettend belangrijk voor het welslagen van projecten. Om het professionele belangenmanagement verder te ontwikkelen, heeft Marc Wesselink het Handboek Strategisch Omgevingsmanagement 2.0 uitgebracht. In deze aflevering vertelt hij hoe het denken over de mutual gains theory de laatste jaren nog verder is uitgewerkt, hoe intern stakeholdermanagement een steeds groter belang krijgt en daagt hij omgevingsprofessionals uit om nog verder te groeien in hun vakgebied.

In de aflevering wordt gerefereerd aan de SOM cirkel: